Straż Miejska – będzie głosowanie w sprawie likwidacji

Radni Rady Miejskiej w Małogoszczu na sesji w dniu 30 grudnia 2015r. jednogłośnie poparli wniosek Klubu Radnych i pojęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w przedmiocie likwidacji Straży Miejskiej w Małogoszczu.

Wykonując Postanowienia tej uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach o opinię w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Małogoszczu, który pismem z dnia 13.01.2016r. pozytywnie zaopiniował propozycje rozwiązania tej formacji.

W porządku obrad najbliższej sesji tj. w dniu 26.02.2016r. Radni Rady Miejskiej będą głosowali nad projektem uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Małogoszczu.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem:

Download (PDF, 601KB)


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.