Komisja budżetowa w sprawie budowy farmy wiatrowej

Z inicjatywy radnych: Dariusza Strychalskiego oraz Macieja Maliszewskiego

pismem z dnia 01.04.2015r. zwołano posiedzenie Komisji ds. budżetu, finansów i planowania. Spotkanie odbędzie się dnia 20.04.2015r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz (sala konferencyjna).

Tematem posiedzenia będzie budowa farmy wiatrowej w Gminie Małogoszcz

Inicjatywę pojęliśmy ze względu, iż kilka miesięcy temu zakończono prace nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W studium władze gminy decyzją poprzedniej rady zaplanowały lokalizację wiatraków ponosząc wydatki z budżetu. Społeczeństwo naszej gminy w większości nie było w pełni poinformowane o planach gminy, zabrakło konsultacji społecznych i debat. Sprawa budowy farmy wiatrowej budzi nadal wiele kontrowersji.

Dyskusja ma przede wszystkim dać odpowiedzi:

 • czy farma wiatrowa w gminie to szansa czy zagrożenie,
 • czy powinna powstać w naszej gminie elektrownia wiatrowa,
 • co zyskamy bądź co stracimy, gdy się pojawią wiatraki,
 • jak pogodzić energetykę odnawialną, opartą o elektrownie wiatrowe, z ochroną krajobrazu,
 • oraz jaki będzie miało to wpływ na jakość życia mieszkańców gminy. 

Do udziału w posiedzeniu Komisji zaprosiliśmy przeciwników, zwolenników oraz chętnych do uzupełnienia wiedzy w temacie farm wiatrowych, tj. : 

 1. Jan Głogowski – Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz

 2. Grzegorz Muck – Kierownik Projektu farmy wiatrowej w Gminie Małogoszcz.

 3. Tomasz Węgrzyn – Sołtys wsi Łęki Dukielskie.

 4. Grzegorz Kuśmierz – Radny Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 5. Radnych – członków Komisji budżetowej.

 6. Członków Klubu Radnych „WSPÓLNY GŁOS”

 7. Zainteresowanych Sołtysów wszystkich sołectw Gminy Małogoszcz.

 8. Zainteresowanych Radnych Rady Miejskiej w Małogoszczu.

 9. Piotr Sanek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Małogoszczu.

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji poniżej:

Download (PDF, 378KB)

PS. Sądzimy, iż artykuł w Echu Dnia z dnia 10.04.2015r. w którym Burmistrz Jan Głogowski informuje o zorganizowanym przez nas spotkaniu jest potwierdzeniem przyjęcia zaproszenia i udział w spotkaniu. 

Dariusz Strychalski
Maciej Maliszewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.