Debata społeczna w sprawie rewitalizacji!

W ubiegłym tygodniu, bezpośrednio po sesji odbyła się trzecia debata społeczna dotycząca planowanej rewitalizacji osiedla w Małogoszczu, połączona z posiedzeniem Gminnego Komitetu Rewitalizacji.

Spotkanie odbyło się w ramach przygotowywanego opracowania „Gminnego programu rewitalizacji miasta i gminy na lata 2016-2024”. Opracowany projekt przedstawił Bartosz Szymusik z firmy „BaSz” z Końskich oraz Przemysław Spurek z Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu. Ożywioną dyskusję wywołał pomysł, aby do dotychczas planowanych zadań dołączyć utworzenie Izby Pamięci poświęconej historii Małogoszcza i jej mieszkańców, ze szczególnym wyeksponowaniem powstania styczniowego. Izba miałaby się mieścić w miejscowej szkole, gdzie gromadzone byłyby wszelkie pamiątki.

W ramach programu planowanych jest dziewięć przedsięwzięć, które obejmują tereny osiedla wraz ze szkołą i Domem Kultury. Są to m.in. zagospodarowanie terenu Osiedla, przebudowa i remont Domu Kultury, utworzenie miejsca rekreacji polegające na przebudowie i urządzeniu placu zabaw oraz przebudowa i modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych.

Gminny Komitet Rewitalizacji, na czele którego stoi Maciej Tomczyk, pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt programu rewitalizacji.

Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców, to do 23 lipca br. mogą oni jeszcze wnosić uwagi i wnioski do programu, które można przedstawić w formie pisemnej lub ustnej w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 27 w godz. 7-15, lub za pomocą urządzeń elektronicznych na adres: gpr24@malogoszcz.pl z dopiskiem „Rewitalizacja”.

Wszystkie materiały dotyczące procesu rewitalizacji, w tym projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024” są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.malogoszcz.eobip.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024” oraz na Miejsko-Gminnym Portalu Internetowym pod adresem www.malogoszcz.pl w zakładce „Dokumenty strategiczne”.

(aczs)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Uwaga!!!
Bardzo prosimy o przestrzeganie kultury we wpisach i nie podszywanie się pod inne osoby. Komentarze dają możliwość swobodnej lecz KULTURALNEJ wypowiedzi.