Program wyborczy – Mariusz Piotrowski kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz

Kandydat  KWW Mariusza Piotrowskiego

 

 

 

 

 

 

Gospodarka, Infrastruktura, Przedsiębiorczość

 • Utworzenie Referatu Inwestycji i Projektów Strukturalnych.
 • Rozwój infrastruktury komunalnej poprzez rozbudowę oraz modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz teleinformatycznej.
 • Rozwój infrastruktury drogowej: modernizacja i budowa dróg gminnych wraz z budową chodników i oświetlenia ulicznego.
 • Efektywne i racjonalne pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej dla planowanych na terenie gminy projektów inwestycyjnych.
 • Stworzenie wieloletniego planu skupu gruntów pod tereny inwestycyjne i zabezpieczenie środków na ten cel w corocznym budżecie gminy.
 • Uzbrojenie gruntów przeznaczonych na inwestycje w celu dalszego rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu na terenie gminy.
 • Analiza studium zagospodarowania przestrzennego i ewentualne zmiany w planach uwzględniające tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą.
 • Ulgi podatkowe i preferencyjne warunki dla przedsiębiorstw i firm rozwijających się lub zaczynających działalność na terenie gminy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
 • Rewitalizacja małogoskiego Osiedla zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024 (m.in. przebudowa i modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych i ul. 11 Listopada, remont oświetlenia ulicznego, budowa parkingu osiedlowego, utworzenie miejsc przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku, budowa miniboiska o nawierzchni sztucznej, siłownia zewnętrzna, zagospodarowanie zieleni, budowa toru rowerowego (tzw. pumptracku) dla dzieci i młodzieży, skateparku, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, darmowe WiFi).

Edukacja, kultura, sport

 • Dążenie do utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji z misją zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w dziedzinie szeroko pojętej rekreacji ruchowej i sportu wraz z bieżącą obsługą istniejącej i nowej infrastruktury sportowej w mieście i gminie.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla placówek oświatowych na terenie gminy Małogoszcz na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz na wyposażenie i zakup pomocy dydaktycznych.
 • Podjęcie starań o utworzenie szkolnictwa zawodowego (branżowego) i tworzenie specjalistycznych klas ukierunkowanych na współpracę z lokalnymi zakładami pracy a zwłaszcza Cementownią Małogoszcz.
 • Budowa sali gimnastycznej w Kozłowie.
 • Budowa przyszkolnych miniboisk wielofunkcyjnych (do gry w piłkę nożną, koszykową, siatkową, kort tenisowy) w Złotnikach, Rembieszycach, Kozłowie, Żarczycach Dużych przy wsparciu finansowania zewnętrznego.
 • Działanie na rzecz upowszechniania wychowania przedszkolnego – dodatkowe zajęcia w przedszkolach na terenie gminy finansowane ze środków zewnętrznych.
 • Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu oraz utworzenie w nim oddziałów Publicznego Żłobka ze środków zewnętrznych.
 • Budowa placów zabaw w sołectwach, w których takich placów nie ma.
 • Podjęcie działań mających na celu powrót do pomysłu utworzenia Parku Miejskiego zgodnie z założeniami Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Małogoszcz na lata 2007-2013. Zakładał on wykup gruntów od właścicieli prywatnych i budowę kompleksu parku miejskiego w tym m.in.: alejek z ławkami, muszlę koncertową, ścieżkę zdrowia, ogródek zabaw dla dzieci, fontannę miejską.
 • Dalsze wspieranie lokalnych klubów sportowych oraz utworzenie finansowego systemu wsparcia rozwoju różnych dyscyplin sportowych w ramach tych klubów.
 • Przebudowa Domu Kultury w Małogoszczu zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016-2024 ze środków zewnętrznych lub powrót do koncepcji budowy nowego budynku Domu Kultury.
 • Remont Izby Pamięci Ziemi Małogoskiej (Muzeum przy ul. Warszawskiej w Małogoszczu) i nadanie imienia Michała Zborowskiego.
 • Podjęcie starań o budowę pływalni (krytego basenu) w Małogoszczu przy wsparciu finansowania zewnętrznego.

Polityka społeczna, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo

 • Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie Karty Mieszkańca. Każdy posiadacz karty będzie mógł skorzystać z bonusów, rabatów oraz zniżek na usługi oferowane przez Partnerów Programu z terenu gminy.
 • Dobudowa osobnego wejścia do Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu do lekarza pediatry (oddzielne poczekalnie dla dzieci chorych i zdrowych).
 • Program profilaktyki zakażeń meningokokowych finansowany ze środków gminy w tym bezpłatne szczepienia dla dzieci na Meningokoki typu C.
 • Poszerzenie oferty usług medycznych i ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów.
 • Objęcie bezpłatną opieką dentystyczną młodzieży szkolnej (kl. I – VIII) zgodnie z założeniami projektowanej ustawy MEN o tzw. medycynie szkolnej.
 • Budowa lub adaptacja budynków będących własnością gminy na mieszkania komunalne i socjalne.
 • Budowa Strażnicy OSP w Małogoszczu. Remont Remiz w Złotnikach i Leśnicy.
 • Zwiększone wsparcie finansowe dla jednostek OSP na terenie gminy.
 • Podjęcie starań o utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych np. w budynku po byłej szkole podstawowej w Bocheńcu.
 • Monitoring Rynku.

ŚRODOWISKO, EKOLOGIA, ROLNICTWO

 • Utworzenie Referatu Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Dalsze dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ściekowych.
 • Podjęcie stosownych uchwał i zabezpieczenie środków w budżecie dotyczących dofinasowania do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na źródła ciepła przyjazne środowisku.
 • Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Małogoszcz w tym. m.in. uczestnictwo i partnerstwo w projektach dotyczących dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Małogoszcz.
 • Wspieranie nowych inicjatyw w rolnictwie (rolnictwo bioaktywne, zdrowa żywność, agroturystyka).
 • Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków zewnętrznych.

Turystyka, rekreacja, agroturystyka

 • Estetyzacja Rynku w Małogoszczu polegająca na zaplanowaniu i wykonaniu elementów tzw. małej architektury (m.in. oświetlona fontanna) z aranżacją i zagospodarowaniem zieleni.
 • Plan rozwoju i budowy ścieżek pieszo – rowerowych nawiązanie do istniejących i nowych budowanych ścieżek Małogoszcz – Chęciny i Małogoszcz – Mieronice.
 • Stworzenie gminnej oferty turystycznej i współpraca z ościennymi gminami m.in: Jędrzejowem i Chęcinami. Gmina Małogoszcz jako baza noclegowo- turystyczna.
 • Budowa siłowni zewnętrznych w największych miejscowościach: Małogoszczu, Złotnikach, Kozłowie, Leśnicy (docelowo w pozostałych miejscowościach zgodnie z zapotrzebowaniem).
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw przy organizacji agroturystyki, wypoczynku i rekreacji w sołectwach.

SAMORZĄDNOŚĆ, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, URZĄD

 • Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta.
 • Kreowanie inicjatyw, stwarzanie możliwości i udział Gminy w projektach dotyczących wspierania Seniorów i zapobieganie ich wykluczeniu.
 • Utworzenie Programu Współpracy Miasta i Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi wraz z zabezpieczeniem środków finansowych na dotacje celowe (małe granty dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji non profit działających na terenie gminy).
 • Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu. Powołanie Referatu Inwestycji i Projektów Strukturalnych oraz Referatu Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami a także usystematyzowanie samodzielnych stanowisk pracy.
 • Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w taki sposób aby raz w tygodniu Urząd pracował w godz. 8.00 – 16.00.

Będę wspierał inicjatywy dotyczące :

 • budowy, przebudowy i modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy,
 • budowy Komisariatu Policji w Małogoszczu,
 • współpracy i realizacji przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem na terenie powiatu jędrzejowskiego Stowarzyszeń: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania,
 • promocji gminy Małogoszcz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej,
 • współorganizacji imprez i wydarzeń kulturalnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

 


24 komentarze

 1. Anonim pisze:

  czy to prawda że kandydaci na radnych i planowany zastępca burmistrza od jednego z kandydatów uczestniczyli w degustacji wysoko % trunków na której skopano człowieka???

 2. Robert pisze:

  Anonim, ale jaja. Odwróciłeś uwagę społeczeństwu od kandydatów. Teraz to każdy zagląda w słownik ortograficzny. Hahaha fajny wic

  1
  1
 3. Anonim pisze:

  ogarnij się człowieku bijssz w obłokach i nie masz pojęcia o czym muwisz co z tego wogule szło by zrobić gminą jest tak zadłużoną gminą i Ty dalej będziesz zadłuźał masz tylko fantazje i puste słowajestś pusty .liczysz tylko na haracz burmistrza i ciepłe Kapcje na 5lat Weś się za uczciwą robotę a nie za kasę z budżetu gminy

  4
  3
  • Anonim pisze:

   Wypadaloby zajrzec najpierw do slownika, nastepnie pisac wlasnie puste komenatrze. Obrazanie kandydatow jest nie na miejscu, ponieważ kazdy z nich chce poprawy w naszej miejscowości. Ludzie-szanujmy sie wzajemnie.

   3
   1
  • Maria pisze:

   Z tego co zauważyć mozna od wielu lat Pan Mariusz od wielu lat uczciwie pracuje jako nauczyciel naszych dzieci. Widac, ze komemtujacy ma znikome rozeznanie nt. kandydata i chyba na siłę probuje ukluc. Trochę nieladnie

   2
   3
  • Postronny pisze:

   Oj Anonim. Znów Ci naliczylem conajmniej 50 błędów ortograficznych. Tak to jest jaktoś ledwo podstawówkę skończył a na temat polityki się wypowiada. To się nazywa BUJNY INTELEKTUALIZM
   DO SZKOŁY POLECAM SIĘ Zapisać najlepiej do klasy Mariusza. Może mu się uda wyprowadzić Cię na ludzi. W co wątpię…

   4
   1
 4. Eryk pisze:

  Mandat panu wygasa wicedyrektora, boi się Pan iść na koroniówke? Pachnie Panu pensyjka burmistrza ale nie dla psa kiełbasa. Jest Pan jednym z tej całej kliki i został Pan namaszczony przez tego nieudacznika który gminę zadłużył. W końcu on odchodzi a Pan przyjdzie kontynuować jego nieudolne poczynania. Może przestać żyć na koszt budżetu państwa a wziąść się do roboty. Lepiej zająć się działalnością w SLD bo to komuniści z którymi się Pan utożsamia . z PSL też się utożsamia Pan ,który to minister Sawicki nazwał rolników FRAJERAMI. Po prostu nie ma Pan pojęcia w zarządzaniu taka gminą.

  6
  3
  • Rafał pisze:

   Piszesz głupoty. Albo masz ograniczenia umysłowe a z pewnością brak jakiejkolwiek wiedzy na temat oświaty. Nie ma mandatu dyrektora tylko kadencja. Ponadto Pan Mariusz jest nauczycielem i żadna kuroniówka mu nie grozi, nawet jak mu się kadencja skończy a to dopiero za parę lat. Tylko niedoinformowani krzykacze, pierwsi małogoscy patrioci (dopiero ujawnieni, gdzie wcześniej byli???) i tzw. ,,szanujący bliźniego” faryzeusze mogą pisać takie brednie. Prawda zwycięży, już niedługo a wtedy zamilkną ujadacze. Powodzenia Mariusz, nie zakrzyczą Cię!!!

   1
   2
 5. Olaf pisze:

  Prawda. UMiG kolos a dzieci w przedszkolu miejsca nie mają.

 6. Michał pisze:

  Z poparciem obecnego burmistrza to oznacza nadal swój “folwark” . Obecnie zasiedli sami “pociotki” we fotelach i tak zostanie. Nikt bez pokrewieństwa nie dozna pomocy od rządzących tutaj. A jeżeli chodzi o program to tylko zgadywanie od drugich nic swoich pomysłów, no chyba że pływalnia,ale na to trzeba mieć pieniążki, a pieniążków nie ma bo gmina zadłużona na prawie 13 mln zł . No drogie te chodniki do lasów.

  6
  4
 7. Moller pisze:

  Młody, inteligentny, wykształcony, rozwazny. Ma wizję… Dajmy szansę wykazać się człowiekowi a napewno się poprawi w gminie. Powodzenia Panie Mariuszu!

  7
  5
 8. Anonim pisze:

  …druga sprawa czy wszystkie te obietnice będą miały jakieś pokrycie finansowe, bo jedno mówić, a drugie mieć na to pieniądze

  5
  2
  • Anonim pisze:

   Jak się wczytać to faktycznie ten program wydaje się być przemyślany. Bo np. na logikę utworzenie referatu ds. pozyskiwania funduszy i zabezpieczenie wkładu własnego = pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację działań. W niektórych jest wprost wskazane finansowanie – ze źródeł zewnętrznych 🙂 Wystarczy wnikliwie poczytać 🙂 Są w nim już elementy z kontynuacji inwestycji rozpoczętych (tak powinno być). I pamiętajmy, że kadencja teraz będzie trwała 5 lat a dwie 10, to przecież 2,5 raza tyle co ostatnio. A więc czy to nierealne, ile przecież się zrobiło np. w Jędrzejowie czy Chęcinach w takim czasie za rządów obecnych burmistrzów.

   14
   2
  • Michał pisze:

   Pokrycie finansowe???? Spłacić trzeba dług gminy .

   2
   1
 9. Wiesiek pisze:

  Nowe otwarcie prezentowane jest paradoksalnie przez Piotrowskiego, reszta w przedbiegach poległa, nie ma czym przebić jego programu. Szach mat.

  11
  1
 10. Anonim pisze:

  Ponad 50 punktów, ale konkretów mało! Zlepek tego co by powiedziało 50 spotkanych na ulicy osób. Dogodzimy wszystkim, to… wielu na mnie zagłosuje…

  3
  2
 11. Anonim pisze:

  W końcu jakiś program…..

  2
  2
 12. Anonim pisze:

  Brawo. W końcu jakiś program.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.