Dariusz Strychalski – Kandydat do Rady Miejskiej w Małogoszczu

 

Lista nr. 23

Okręg wyborczy nr.2  obejmujący: Miasto Małogoszcz ul. Grochowska, Kościelna, Langiewicza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Kościuszki, Pustowójtówny, Warszawska, Włoszczowska, 3 Maja

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Zwracając się z prośbą do Was o poparcie mojej kandydatury do Rady Miejskiej w Małogoszczu na drugą kadencję, przygotowałem program w oparciu o Wasze oczekiwania i sugestie. Wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie chcę aktywnie przyczyniać się do rozwoju naszego miasta i pomagać Wam w rozwiązywaniu nowych problemów jak i kontynuować te zadania, których realizacja już się rozpoczęła, a mianowicie:

 

 1. Wprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego, który przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności i włączy obywateli do procesu decydowania o swoim mieście.
 2. Popieraniem działań mających na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przyszłych inwestorów, umożliwiając rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy.
 3. Budową strażnicy OSP – jedyna jednostka OSP w gminie, która nie posiada własnego budynku. Strażnica dla strażaków jest ich drugim domem, to miejsce spotkań i wyjazdów do akcji ratowniczo gaśniczych. Nowy budynek przyczyni się do podniesienia zdolności bojowych jednostki i poprawi warunki pracy strażaków.
 4. Podjęciem działań w kierunku opracowania planu koncepcyjnego dotyczącego zmiany obecnej architektury Rynku i dopasowanie go do aktualnych i przyszłych potrzeb mieszkańców w oparciu o szeroko rozumiane konsultacje społeczne.
 5. Modernizacją ośrodka zdrowia – w oparciu o projekt budowlany z 2008 r. który nie został zrealizowany, będę działał na rzecz jego rozbudowy przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Jego modernizacja wpłynie na poszerzenie bazy świadczeń opieki lekarskiej jak również poprawi samopoczucie i zdrowie mieszkańców.
 6. Budową nowego lub przebudowę istniejącego Domu Kultury
 7. Rozwojem infrastruktury drogowej poprzez:
 • dalsze wsparcie inicjatywy mieszkańców w sprawie budowy drogi KDW4 biegnącej równolegle do ul. Pustowójtówny
 • budowę parkingu przy ul. Jaszowskiego – to inwestycja, która w znacznym stopniu przyczyniłaby się do zrównoważenia mobilności w naszym mieście i odciążyłaby obecnie zakorkowany Rynek
 • inicjowanie działań zmierzających do budowy ciągu pieszo- rowerowego, który połączy Małogoszcz ze ścieżką rowerową w Bocheńcu oraz opracowaniem planu logicznie połączonych ścieżek pieszo – rowerowych w naszej gminie
 • wspieranie inicjatyw promujących nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe np. budowę drogi łączącej ul. 11 Listopada z ul. Chęcińską (za terenem szkoły) oraz działanie na rzecz pozyskania środków finansowania na te cele z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa nowych dróg w Małogoszczu przyczyni się do rozwoju naszego miasta.
 1. Dążeniem do przywrócenia i poprawy komunikacji miejskiej z takimi miejscowościami jak Kielce czy Jędrzejów – poprzez otwarcie nowej linii komunikacyjnej z tymi miejscowościami.
 2. Podjęciem starań mających na celu wykup gruntów przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod rekreację i wypoczynek (budowa parku miejskiego na terenie obecnych ,,łączek”)
 3. Realizacją zgłoszonych propozycji i rozwiązywaniem bieżących problemów z jakimi wystąpili mieszkańcy z naszego okręgu:
 • budową odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej – ul. Włoszczowska (w kierunku Leśnicy)
 • budową odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej – ul. Jaszowskiego (w kierunku Kozłowa)
 • budową odcinka chodnika przy ul. Włoszczowskiej (naprzeciwko targowiska)
 • budową odcinka chodnika przy ul. Jaszowskiego (po prawej stronie w kierunku stadionu)
 • poprawą funkcjonowania kanalizacji sanitarnej, która poprzez wydzielanie przykrego zapachu utrudnia życie mieszkańcom ul. Włoszczowskiej,  3 Maja, Warszawskiej
 • inicjowaniem działań mających na celu wyremontowanie budynku Izby Pamięci Ziemi Małogoskiej oraz podjęcie szerokiej współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Małogoszcza w kierunku zwiększenia dostępności do zasobów kultury i pozyskania dodatkowych funduszy zewnętrznych (pomoc merytoryczna w pisaniu projektów ze strony Urzędu Gminy)
 • działaniem na rzecz zmiany porządku pracy Urzędu Miasta, który objął by zmianę czasu pracy urzędników bardziej dostępną dla mieszkańców
 • budową nowego chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. Langiewicza z ul. Warszawską (opłotki)
 • monitorowaniem trybu postępowania w sprawie opuszczonych budynków, które swoją niestabilną konstrukcją zagrażają mieszkańcom i burzą estetyczny ład naszego miasta (ul. Langiewicza, Chęcińska, Warszawska)
 • działaniem na rzecz wyeliminowania transportu ciężkiego przemieszczającego się ul. Włoszczowską, 3 Maja, Warszawską i Rynku
 • utworzeniem oznakowanych przejść dla pieszych w ciągu ul. Warszawskiej i przy skrzyżowaniu ul. Jaszowskiego z Drożyną
 • wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób aktywnie spędzających czas wolny, będę kontynuował starania dotyczące utworzenia w kilku punktach naszego miasta siłowni plenerowych dopasowanych  pod kątem potrzeb różnych grup wiekowych.

Wspieraniem każdej dobrej inicjatywy i merytoryczne podejście do spraw ważnych dla pojedynczych osób oraz dobra całej gminy.
Zadań jest wiele i wymagają one dużo poświęcenia i energii przy ich realizacji. Do spraw związanych z poprawą życia w naszym mieście podchodzę z pasją.

 

                                                                                                                                                                           Dziękuję za Twój głos 

                                                                                                                                                                             Dariusz Strychalski


7 komentarzy

 1. Ruhu pisze:

  Cały worek obiecanek

  2
  14
 2. 003jor pisze:

  O chollera głosujemy całe te!

  3
  3
 3. Mateusz pisze:

  Panie Darku życzę powodzenia.

  27
  2
 4. Anonim pisze:

  Cztery lata pozytywnego działania na rzecz dobra ogółu, oby tak dalej. Życzę powodzenia.

  23
  4
 5. gulon pisze:

  powodzenia masz glosy naszej calej rodziny

  11
  2
 6. kkk pisze:

  Kurdę co 4 lata obiecują to samo. A może coś dla innych miejscowości z gminy. Może choć jeden plac zabaw jakieś boisko cokolwiek. Proszę zadajcie sobie pytanie co przez ostatnie 4 lata zrobiono w waszych miejscowościach

  4
  9

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.