Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozbudowy Przedszkola Publicznego w Małogoszczu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Mieszkańców Miasta i Gminy Małogoszcz z rekomendacji Rady Miejskiej Burmistrz zlecił przeprowadzenie procedury zapytań ofertowych na wykonanie “Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy Przedszkola Publicznego w Małogoszczu”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa “PIK” s.c. z siedzibą w Żorach.

 • Koncepcja projektowa zakłada rozbudowę istniejącego budynku Przedszkola na osiedlu mieszkaniowym w Małogoszczu w tym:
  ▪️ zaprojektowanie żłobka dla 44 dzieci zlokalizowanego na parterze budynku
  ▪️ zaprojektowanie dodatkowych sal przedszkolnych dla 50 dzieci zlokalizowanych na I piętrze budynku
  ▪️ remontu dachu w istniejącej części przedszkola z ujednoliceniem elewacji i spójnej kolorystyki
  ▪️ zagospodarowanie terenu wokół budynku
 • Wykonana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozbudowy Przedszkola Publicznego w Małogoszczu będzie podstawą do ubiegania się przez Gminę Małogoszcz o środki zewnętrzne z programu „MALUCH+” oraz ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego w ramach EFS Pod działanie 8.1.1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i Poddziałanie 8.3.1. Edukacja przedszkolna.
 • Jest to I-wszy etap planowania i ubiegania się o środki zewnętrzne. Przypominamy, że działania te zainicjowane były przed epidemią koronawirusa a ich realizacja uwarunkowana będzie uzyskaniem dofinansowania z wymienionych źródeł oraz sytuacją ekonomiczną gminy.

Poniżej przedstawiamy Państwu przygotowaną przez Pracownię Projektową “PIK” s.c. z siedzibą w Żorach, wizualizację rozbudowy Przedszkola:

źródło: malogoszcz.pl


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.