XVII sesja Rady Miejskiej w Małogoszczu

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców gminy Małogoszcz, że w dniu 14 lipca 2020 roku o godzinie 13.00 w Małogoszczu przy ulicy Jaszowskiego 3a, Sala Konferencyjna, odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Małogoszczu z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Małogoszczu odbytej w dniu 13 marca 2020r.
6.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 maja 2020 r.
7.Przedstawienie raportu o stanie gminy Małogoszcz wraz z informacją z wykonania uchwał
Rady Miejskiej podjętych w 2019 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2028.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki Rabki-Zdrój w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego- wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego oraz wprowadzenia szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców.
14.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
17.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
18.Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
19.Głosy mieszkańców gminy.
20.Wolne wnioski i informacje.
21.Zamknięcie sesji.
Prosimy o zabranie ze sobą maseczek i zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.