Raport o stanie gminy Małogoszcz za 2019 rok

Czym jest raport o stanie gminy?

Jest to sprawozdanie burmistrza dotyczące jego działań wdrażających lokalne programy i uchwały w danym roku. Raport musi być złożony do 31 maja, tak by podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu, odbyła się również debata wokół niego. Sesja ta musi odbyć się do końca czerwca, jednak wydane na podstawie specustawy COVID 19 z 2 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Finansów przedłuża w tym roku ten termin o 60 dni, czyli do końca sierpnia. Raport ma być omawiany na początku sesji. Na jego temat mogą wypowiedzieć się zarówno radni, jak i mieszkańcy.

Informacja o możliwości zgłaszania się do debaty nad raportem o stanie gminy za 2019 rok

Raport o stanie  gminy jest  instytucją prawną wprowadzoną do  ustawy o samorządzie gminnym na mocy ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

Zgodnie z postanowieniami art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym, w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małogoszczu pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami osób.

Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, która odbędzie się w miesiącu sierpniu 2020 r.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Druk zgłoszenia do zabrania głosu w debacie wraz z listą  poparcia:

Download (PDF, 97KB)

Raport o stanie gminy Małogoszcz za 2019 rok

Download (PDF, 965KB)

Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Małogoszczu podjętych w okresieod 7 grudnia 2018 r. do dnia 30 grudnia 2019 roku.

Download (PDF, 365KB)


1 Odpowiedź

  1. zgadujzgadula pisze:

    bardzo dobrze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.