Nowe wnioski i interpelacje złożone w ostatnim czasie w UMiG Małogoszcz

W ostatnim czasie w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz złożone zostały nowe wnioski i interpelacje w sprawach ważnych dla mieszkańców naszego miasta.

Dotyczą:

  • Usunięcia drzewa z terenu położonego w Małogoszczu przy ul. Jaszowskiego
  • Zakupu i montażu masztu na flagę przed strażnicą OSP w Małogoszczu
  • Oznakowania poziomego ul. Warszawskiej
  • Poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania systemu sieci kanalizacji sanitarnej
  • Zalewania prywatnych posesji i łąk przez wody opadowe i roztopowe spływające z terenu zabudowy gminnej
  • Rowu zlokalizowanego na działkach nr.ewid. 2589 i 2039 odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu zabudowy gminnej
  • Wniosek do budżetu na 2021rok
  • Rowu przyległego do ul. Warszawskiej odprowadzającego wody opadowe z terenu zabudowy gminnej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ich treścią.

kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.