Nowa deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z podjętą uchwałą nr XIX/165/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Małogoszcz od 1 stycznia 2021 r.  będzie obowiązywać nowa metoda naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W związku ze powyższym powstaje KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.  

Deklarację można pobrać:

 • W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy,
 • Na stronie internetowej Urzędu,
 • U sołtysów poszczególnych miejscowości.

1.Kto powinien wypełnić deklarację?

Deklarację wypełnia ten domownik, na którego aktualnie jest naliczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.Od kiedy obowiązuje nowa deklaracja?

Deklaracja obowiązuje od 01.01.2021 r. Taką datę należy wpisać w części A, odpowiednio przy pozycji „nowa deklaracja”.

3.Jaka jest stawka opłaty?

Miesięczna stawka opłaty wynosi 16,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość.

4.Jaka jest stawka zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów?

Kwota zwolnienia wynosi 1,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość.

5.Jak poprawnie naliczyć stawkę opłaty, jeżeli deklaruję, że nie posiadam kompostownika?

Dla przykładu przyjęto, że na nieruchomości zamieszkują 4 osoby.

Miesięczna stawka opłaty stanowi iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość (nie zameldowanych!) oraz stawki opłaty- 16,00 zł. Jeżeli na nieruchomości zamieszkują 4 osoby wówczas stawka opłaty wynosi 64,00 zł.

Obliczenie: 4 x 16,00 zł = 64,00 zł

6.Jak poprawnie naliczyć stawkę opłaty, jeżeli deklaruję, że posiadam kompostownik?

Miesięczną stawkę opłaty wyliczamy wówczas w następujący sposób:

Przy założeniu, że na nieruchomości zamieszkują 4 osoby liczymy stawkę opłaty jak w pkt 5.

Następnie wyliczamy wysokość zwolnienia, które stanowi iloczyn osób zamieszkałych na nieruchomości oraz stawkę zwolnienia- 1,00 zł. Kwota zwolnienia wynosi wówczas 4,00 zł.

Obliczenie: 4 x 1,00 zł = 4,00 zł

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY STANOWI RÓŻNICĘ WYLICZONEJ STAWKI OPŁATY- 64,00 ZŁ ORAZ KWOTĘ ZWOLNIENIA- 4,00 ZŁ I WYNOSI WÓWCZAS 60,00 ZŁ.

Obliczenie: 64,00 zł – 4,00 zł= 60,00 zł

7.Co należy wpisać w części H deklaracji?

Część H deklaracji jest przeznaczona dla mieszkańców zamieszkujących czasowo na nieruchomości, na której znajduję się domek letniskowy- letników. Mieszkańców stale zamieszkujących na terenie Gminy Małogoszcz część H nie dotyczy.

8.Co należy wpisać w części I deklaracji, dotyczącej załączników i uwag?

Złożenie nowej deklaracji wynika ze zmiany metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym nie należy uzupełniać tego pola.

9.Jak prawidłowo uzupełnić wykaz osób zamieszkałych na nieruchomości?

W wykazie należy wpisać imię i nazwisko osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Jeżeli ilość osób zameldowanych różnić się będzie od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, przyczynę rozbieżności należy wyjaśnić zgodnie z poniższym:

Przykład 1

Daną nieruchomość zamieszkują 4 osoby, zameldowanych jest 6 osób.

Wykaz osób zamieszkałych:

 1. Jan Kowalski
 2. Marta Kowalska
 3. Piotr Kowalski
 4. Joanna Kowalska

Przyczyna rozbieżności:

 1. Paweł Kowalski- Zamieszkuje pod adresem ul. Sosnowa 14, 28-366 Małogoszcz,
 2. Jadwiga Kowalska- Zamieszkuje na terenie miasta Kielce.

Przykład 2

Daną nieruchomość zamieszkują 4 osoby, zameldowane są 2 osoby.

Wykaz osób zamieszkałych:

 1. Jan Kowalski
 2. Marta Kowalska
 3. Piotr Kowalski
 4. Joanna Kowalska

Przyczyna rozbieżności:

 1. Piotr Kowalski- Zameldowany jest pod adresem ul. Sosnowa 14, 28-366 Małogoszcz,
 2. Joanna Kowalska- Zameldowana jest na terenie miasta Kielce.

 

Ewentualne pytania należy kierować pod numer telefonu:
041 38 60 169 lub 041 38 60 166.

 

Dla zapewnienia sprawności działania systemu odbioru odpadów prosimy
o składanie deklaracji do
22 stycznia 2021 r.

źródło: malogoszcz.pl

Pobierz deklarację:

kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.