Wnioski i Interpelacje

Kadencja 2018 – 2023

03.12.2020 – Wnosek: dotyczy rowu przy ul. Warszawskiej odprowadzającego wody opadowe
Odpowiedź
09.10.2020 – Wnosek: do budżetu na 2021 rok
25.09.2020 – Wnosek: dotyczy rowu zlokalizowanego na działkach nr.ewid. 2589 i 2039 (przy ul. Jędrzejowskiej i Chęcińskiej) odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu zabudowy gminnej
Odpowiedź
24.09.2020 – Interpelacja: w sprawie zalewania prywatnych posesji i łąk (przy ul. Chęcińskiej, Pustowójtówny i Jędrzejowskiej)przez wody opadowe i roztopowe spływające z terenu zabudowy gminnej
Odpowiedź
29.07.2020 – Wniosek: dotyczy poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Odpowiedź
23.06.2020 – Wniosek: dotyczy oznakowania poziomego ul. Warszawskiej
Odpowiedź
18.06.2020 – Wniosek: dotyczy zakupu i montażu masztu na flagę przed strażnicą OSP w Małogoszczu
Odpowiedź
18.06.2020 – Wniosek: dotyczy usunięcia drzewa z terenu położonego przy ul. Jaszowskiego
Odpowiedź
06.02.2020 – Interpelacja dotyczy montażu lampy oświetleniowej ul. Włoszczowska
14.01.2020 – Wniosek w sprawie montażu słupa oświetleniowego ul.Warszawska
Wniosek do budżetu na 2020 rok (Radny Dariusz Strychalski)
08.10.2019 – Interpelacja dotyczy naprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta
19.08.2019 – Interpelacja: dotyczy Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Odpowiedź
12.08.2019 – Interpelacja: dotyczy utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Małogoszcz
Odpowiedź
12.08.2019 – Wniosek: dotyczy naprawy infrastruktury drogowej w Małogoszczu
Odpowiedź
20.07.2019 – Interpelacja: dotyczy remontu gwarancyjnego drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr. 728 do zalewu Zakrucze o dł. 2032 mb.
Odpowiedź
15.07.2019 – Wniosek: dotyczy modernizacji istniejącego budynku Izby Pamięci Ziemi Małogoskiej przy ul. Warszawskiej
Odpowiedź
08.07.2019 – Wniosek: dotyczy oznakowana pionowego B-5 (zakaz wjazdu sam. ciężarowych o dop. masie całkowitej ponad 3,5 T przy ulicy Jędrzejowskiej w Małogoszczu
Odpowiedź
28.01.2019 – Wniosek: dotyczy utworzenia oznakowanego przejścia dla pieszych ul. Jaszowskiego
Odpowiedź
Odpowiedź: Starostwa Powiatowego


Kadencja 2014 – 2018
07.10.2018 – Wniosek do budżetu na 2019 rok (Radny Dariusz Strychalski)
14.06.2018 – Wniosek w sprawie nowego regulaminu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Małogoszcz
04.06.2018 – Interpelacja w sprawie czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy oraz ZGK i M w Małogoszczu
04.06.2018 – Interpelacja dotyczy Rynku i ul. Langiewicza
14.05.2018 – Interpelacja w sprawie montażu ławek – Ośrodek Zdrowia i ul. Warszawska
07.05.2018 – Wniosek w sprawie wymiany lustra drogowego ul. 3-go Maja
06.05.2018 – Interpelacja w sprawie budowy odcinka drogi Jarków
18.04.2018 – Wniosek o nadanie nazwy dla drogi gminnej w Małogoszczu
08.03.2018 – Wniosek o nadanie nazwy dla alei w Małogoszczu
– Odpowiedź UMiGM
08.03.2018 – Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela
21.03.2018 – Interpelacja dotyczy rozbiórki ogrodzenia przy Izbie Pamięci Ziemi Małogoskiej
05.01.2018 – Interpelacja w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnego wielofunkcyjnego obiektu sportowego
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
28.12.2017 – Interpelacja w sprawie zakupu sprzętu sportowego dla świetlic środowiskowych
19.10.2017 – Wniosek do budżetu na 2018 rok (Radny Karol Strzelecki)
19.10.2017 – Wniosek do budżetu na 2018 rok (Radny Dariusz Strychalski)
11.08.2017 – Interpelacja dotyczy drogi KDW4 w Małogoszczu
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
11.07.2017 – Interpelacja w sprawie konsultacji społecznych na temat projektu budowlanego strażnicy OSP w Małogoszczu
11.07.2017 – Wniosek o wymianę lustra drogowego przy ul. Włoszczowskiej
28.06.2017 – Interpelacja dotyczy poprawy stanu czystości i porządku w alei cmentarnej
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego i Dyrektora ZGK i M
28.06.2017 – Interpelacja w sprawie naprawy infrastruktury drogowej w Małogoszczu
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
28.06.2017 – Interpelacja dotyczy wycięcia martwych drzew przy ul. Włoszczowskiej i Warszawskiej
16.05.2017 – Wniosek w sprawie Ośrodka Zdrowia w Złotnikach (Radny Karol Strzelecki)
20.04.2017 – Wniosek w sprawie ustawienia znaków z numerami posesji w Wygnanowie (Radny Karol Strzelecki)
03.04.2017 – Interpelacja dotyczy naprawy i utwardzenia dróg ziemnych w Małogoszczu
17.01.2017 – Wniosek w sprawie sprawozdania finansowego Klubu Wierna
09.01.2017 – Wniosek o ustawienie luster drogowych w Wygnanowie (Radny Karol Strzelecki)
09.01.2017 – Wniosek w sprawie rowu odwadniającego w Wygnanowie (Radny Karol Strzelecki)
29.11.2016 – Interpelacja dotyczy budowy strażnicy OSP Małogoszczu
14.11.2016 – Wniosek w sprawie budowy strażnicy OSP w Małogosczu
20.10.2016 – Wniosek do budżetu na 2017 rok. (SGPO Orlęta Poland Comando LOK SURVIVAL-MILITARY) – Jacek Szymański
04.10.2016 – Wniosek do budżetu na 2017 rok (Radny Karol Strzelecki)
10.10.2016 – Wnioski do budżetu na 2017 rok. (Radny Maciej Maliszewski)
10.10.2016 – Wniosek do budżetu na 2017 rok (Radny Dariusz Strychalski)
05.09.2016 – Wniosek w sprawie Wielofunkcyjnego Obiektu Sportowego w Małogoszczu
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
– Koncepcja
29.08.2016 – Interpelacja w sprawie wolnego wyboru lekarza pediatry w Małogoszczu
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
20.05.2016 – Interpelacja w sprawie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
18.04.2016 – Wniosek w sprawie drogi gminnej Małogoszcz – Mieronice
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
18.11.2015 – Wniosek Klubu Radnych w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Małogoszczu
08.10.2015 – Wniosek do budżetu na 2016 rok. (Społeczna Grupa Organizacyjna W Odczytaniu Śladów Historii Ziemi Małogoskiej Grzegorz Szymański, Mirosław Skrobot, Jacek Szymański, Paweł Grosicki)
21.09.1015 – Wniosek do budżetu na 2016 rok. (Radny Karol Strzelecki)
09.10.2015 – Wnioski do budżetu na 2016 rok. (Radny Maciej Maliszewski)
07.10.2015 – Wniosek do budżetu na 2016 rok. (Radny Dariusz Strychalski)
05.09.2015 – Wniosek Klub Radnych „WSPÓLNY GŁOS”, w sprawie skargi mieszkańców Małogoszcza dotyczącej ,,Kopalni Głuchowiec”
– Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej
01.09.2015 – Interpelacja dotyczy chaosu komunikacyjnego panującego na drodze przed szkołą
06.07.2015 – Wniosek o wykonanie nawierzchni asfaltowej w Wygnanowie (Radny Karol Strzelecki)
15.04.2015 – Wniosek w sprawie malowania dachu szkoły w Wygnanowie (Radny Karol Strzelecki)
26.06.2015 – Wniosek w sprawie nagminnego łamania przez kierowców pojazdów ciężarowych zakazu wjazdu na teren Małogoszcza
– Odpowiedź z Komisariatu Policji
14.06.2016 – Pismo do Pani Poseł na Sejm RP Anny Krupka (Radny Sylwester Gawron)
08.05.2015 – Interpelacja dotyczy zatrudnienia lekarza pediatry w Małogoszczu
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
– Odpowiedź Dyrektora MGZOZ
08.05.2015 – Interpelacja dotyczy pobocza drogi obok kopalni Głuchowiec
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
20.01.2015 – Wniosek o powołanie przedstawiciela klubu “Wspólny Głos”do komisji rewizyjnej
– Odpowiedź Radcy Prawnego
16.03.2015 – Interpelacja w sprawie systemu odbioru odpadów w gminie Małogoszcz
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
– Informacja ws. worków do selektywnej zbiórki odpadów
16.03.2015 – Wniosek w sprawie malowania elewacji Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
20.01.2015 – Wniosek w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Małogoszczu
21.01.2015 – Wniosek w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego relacji Małogoszcz Bocheniec.
– Odpowiedź Burmistrza Jana Głogowskiego
23.12.2014 – Wniosek o wydanie opinii prawnej dotyczącej kopalni Głuchowiec