Sprawy obywatelskie

29 czerwiec 2018 – Nowe taryfy opłat za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki.

Download (PDF, 47KB)


23 czerwiec 2018 – Aktualizacja gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2018

Download (PDF, 240KB)

więcej informacji


05 styczeń 2018 – W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi regulaminu korzystania z nowo wybudowanego obiektu sportowego, przy Szkole Podstawowej w Małogoszczu,  została w tej sprawie złożona interpelacja.  Z informacji, które na obecną chwilę posiadamy taki regulamin jest w trakcie opracowania. Po jego ukończeniu zostanie on opublikowany na naszej stronie internetowej.

treść interpelacji


04 styczeń 2018 – Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018

Download (PDF, 244KB)


03 wrzesień 2017 – Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców osiedla Jarków sprawą budowy odcinka drogi gminnej ul. Jarków  o długości około 225 mb w Małogoszczu, informujemy, że to zadanie budżetowe w 2017 r. z przyczyn formalnych nie zostanie zrealizowane.


11 sierpnia 2017 w UMiG została złożona interpelacja w sprawie budowy drogi KDW4. Z treścią interpelacji i odpowiedzią  Pana Burmistrza można zapoznać się  Tutaj


01.07.2017 – Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2017

Download (PDF, 243KB)

17.06.2017 – Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024
15.06.2017 – OBWIESZCZENIE dotyczy ,,Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz
01.01.2016 – Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Małogoszcz
12.10.2015 – Odpowiedź Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach na skargę mieszkańców Małogoszcza.
05.09.2015 – Informacja w sprawie budowy drogi gminnej w obrębie ul. Pustowójtówny
Załącznik nr 1

Download (PDF, 404KB)

Załącznik nr 2

Download (PDF, 2.81MB)

24.08.2015 – Skarga mieszkańców Małogoszcza dotycząca “Kopalni Głuchowiec”