Burmistrz i Rada Miejska

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Mariusz Piotrowski

SKŁAD  RADY  MIEJSKIEJ  W  MAŁOGOSZCZU   2018 – 2023

 

 1. BOROWSKI MICHAŁ                     PRZEWODNICZĄCY RADY
 2. ŚWIERCZYŃSKI ADAM                 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 3. TRACICHLEB STANISŁAW           WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 4. STRYCHALSKI DARIUSZ              
 5. KUTERASIŃSKI BŁAŻEJ               
 6. RAUS ALFREDA                              
 7. WŁODARCZYK STANISŁAW        
 8. GAWRON SYLWESTER                 
 9. CABAJ HENRYK RADNY
 10. PAŹDZIERZ JANUSZ                
 11. SANEK PIOTR                            
 12. MAROŃ IZABELA                     
 13. ŻAK MIKOŁAJ                          
 14. KOZIEŁ MAGDALENA              
 15. LUTY SŁAWOMIR      

 

SKŁADY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

 

KOMISJA REWIZYJNA

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

1.

SANEK PIOTR

PRZEWODNICZĄCY

2.

LUTY SŁAWOMIR

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

ŻAK MIKOŁAJ

CZŁONEK

4.

WŁODARCZYK STANISŁAW

CZŁONEK

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

1.

 KOZIEŁ MAGDALENA

PRZEWODNICZĄCA

2.

 STRYCHALSKI DARIUSZ

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

3.

 RAUS ALFREDA

CZŁONEK

4.

  KUTERASIŃSKI BŁAŻEJ

CZŁONEK

5.

PAŹDZIERZ JANUSZ

CZŁONEK

 

KOMISJA DS. BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

1.

 RAUS ALFREDA

PRZEWODNICZĄCA

2.

 MAROŃ IZABELA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

3.

 CABAJ HENRYK

CZŁONEK

4.

  SANEK PIOTR

CZŁONEK

5.

 STRYCHALSKI DARIUSZ

CZŁONEK

 

KOMISJA DS. ZDROWIA, OŚWIATY I KULTURY

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

1.

 KUTERIASIŃSKI BŁAŻEJ

PRZEWODNICZĄCY

2.

 MAROŃ IZABELA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

 TRACICHLEB STANISŁAW

CZŁONEK

4.

  ŚWIERCZYŃSKI ADAM

CZŁONEK

 

KOMISJA DS. ROLNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

1.

  CABAJ HENRYK

PRZEWODNICZĄCY

2.

 GAWRON SYLWESTER

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

 KOZIEŁ MAGDALENA

CZŁONEK

4.

 WŁODARCZYK STANISŁAW

CZŁONEK

5.

  PAŹDZIERZ JANUSZ

CZŁONEK

 

KOMISJA DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

1.

 ŻAK MIKOŁAJ

PRZEWODNICZĄCY

2.

 LUTY SŁAWOMIR

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

 RAUS ALFREDA

CZŁONEK

4.

  GAWRON SYLWESTER

CZŁONEK

 

KADENCJA   2014 – 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Jan Głogowski

SKŁAD  RADY  MIEJSKIEJ  W  MAŁOGOSZCZU   2014 – 2018

 1. Błażej Kuterasiński   (Komitet Wierna)
 2. Maciej Maliszewski   (Komitet Grzegorza Sołtysa)
 3. Stanisław Tracichleb (PSL)                  – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 4. Michał Borowski  (Komitet Wierna)  – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 5. Dariusz Strychalski   (Rozwój i Przyszłość Małogoszcza)
 6. Sławomir Luty          (PSL)
 7. Kazimierz Filipiak  (PSL)
 8. Piotr Malinowski    (SLD)
 9. Sylwester Gawron  (PiS)
 10. Henryk Cabaj            (PSL)
 11. Marek Łataś              (Komitet Tadeusza Jacha)
 12. Piotr Sanek              (PSL)                     – Przewodniczący Rady Miejskiej
 13. Teresa Grabowska    (PSL)
 14. Karol Strzelecki       (Komitet Grzegorza Sołtysa)
 15. Marek Stańczyk       (Komitet Tadeusza Jacha)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Małogoszczu przyjmuję interesantów w pierwszy i w trzeci wtorek każdego miesiąca od godz . od 17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu pok nr. 18

Komisje

Komisja ds. budżetu, finansów i planowania:

1)   Członek komisji     Filipiak Kazimierz
2)   Członek komisji     Maliszewski Maciej          Przewodniczący komisji
3)   Członek komisji     Strychalski Dariusz
4)   Członek komisji     Strzelecki Karol
5)   Członek komisji     Cabaj Henryk                    Z-ca Przewodniczącego

Komisja ds. rolnych i ochrony środowiska:

1)   Członek komisji    Cabaj Henryk
2)   Członek komisji    Grabowska Teresa
3)   Członek komisji    Gawron Sylwester
4)   Członek komisji    Łataś Marek                      Przewodniczący komisji
5)   Członek komisji    Stańczyk Marek                Z-ca Przewodniczącego

Komisja ds. zdrowia, oświaty i kultury:

1)   Członek komisji     Kuterasiński Błażej          Przewodniczący komisji
2)   Członek komisji     Borowski Michał
3)   Członek komisji     Tracichleb Stanisław
4)   Członek komisji     Strychalski Dariusz
5)   Członek komisji     Grabowska Teresa             Z-ca Przewodniczącego

Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony:

1)  Członek komisji    Strzelecki Karol                   Z-ca Przewodniczącego
2)  Członek komisji    Luty Sławomir
3)  Członek komisji    Malinowski Piotr                 Przewodniczący komisji
4)  Członek komisji    Gawron Sylwester
5)  Członek komisji    Stańczyk Marek

Komisja rewizyjna:

1)  Członek komisji  Kuterasiński Błażej
2)  Członek komisji  Filipiak Kazimierz            Przewodniczący komisji
3) Członek komisji   Strychalski Dariusz
4)  Członek komisji  Maliszewski Maciej           Z-ca Przewodniczącego
5)  Członek komisji  Luty Sławomir

6)  Członek komisji   Malinowski Piotr

Komisja doraźna ds. opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych:

1)  Członek komisji        Maliszewski Maciej
2)  Członek komisji        Łataś Marek
3)  Członek komisji        Kuterasiński Błażej
4)  Członek komisji        Malinowski Piotr
5)  Członek komisji        Filipiak Kazimierz
6)  Członek komisji        Stańczyk Marek
7)  Członek komisji        Tracichleb Stanisław