Burmistrz i Rada Miasta

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Jan Głogowski

SKŁAD  RADY  MIEJSKIEJ  W  MAŁOGOSZCZU   2014 – 2018

 1. Błażej Kuterasiński   (Komitet Wierna)
 2. Maciej Maliszewski   (Komitet Grzegorza Sołtysa)
 3. Stanisław Tracichleb (PSL)                  – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 4. Michał Borowski  (Komitet Wierna)  – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 5. Dariusz Strychalski   (Rozwój i Przyszłość Małogoszcza)
 6. Sławomir Luty          (PSL)
 7. Kazimierz Filipiak  (PSL)
 8. Piotr Malinowski    (SLD)
 9. Sylwester Gawron  (PiS)
 10. Henryk Cabaj            (PSL)
 11. Marek Łataś              (Komitet Tadeusza Jacha)
 12. Piotr Sanek              (PSL)                     – Przewodniczący Rady Miejskiej
 13. Teresa Grabowska    (PSL)
 14. Karol Strzelecki       (Komitet Grzegorza Sołtysa)
 15. Marek Stańczyk       (Komitet Tadeusza Jacha)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Małogoszczu przyjmuję interesantów w pierwszy i w trzeci wtorek każdego miesiąca od godz . od 17.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu pok nr. 18

Komisje

Komisja ds. budżetu, finansów i planowania:

1)   Członek komisji     Filipiak Kazimierz
2)   Członek komisji     Maliszewski Maciej          Przewodniczący komisji
3)   Członek komisji     Strychalski Dariusz
4)   Członek komisji     Strzelecki Karol
5)   Członek komisji     Cabaj Henryk                    Z-ca Przewodniczącego

Komisja ds. rolnych i ochrony środowiska:

1)   Członek komisji    Cabaj Henryk
2)   Członek komisji    Grabowska Teresa
3)   Członek komisji    Gawron Sylwester
4)   Członek komisji    Łataś Marek                      Przewodniczący komisji
5)   Członek komisji    Stańczyk Marek                Z-ca Przewodniczącego

Komisja ds. zdrowia, oświaty i kultury:

1)   Członek komisji     Kuterasiński Błażej          Przewodniczący komisji
2)   Członek komisji     Borowski Michał
3)   Członek komisji     Tracichleb Stanisław
4)   Członek komisji     Strychalski Dariusz
5)   Członek komisji     Grabowska Teresa             Z-ca Przewodniczącego

Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony:

1)  Członek komisji    Strzelecki Karol                   Z-ca Przewodniczącego
2)  Członek komisji    Luty Sławomir
3)  Członek komisji    Malinowski Piotr                 Przewodniczący komisji
4)  Członek komisji    Gawron Sylwester
5)  Członek komisji    Stańczyk Marek

Komisja rewizyjna:

1)  Członek komisji  Kuterasiński Błażej
2)  Członek komisji  Filipiak Kazimierz            Przewodniczący komisji
3) Członek komisji   Strychalski Dariusz
4)  Członek komisji  Maliszewski Maciej           Z-ca Przewodniczącego
5)  Członek komisji  Luty Sławomir

6)  Członek komisji   Malinowski Piotr

Komisja doraźna ds. opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych:

1)  Członek komisji        Maliszewski Maciej
2)  Członek komisji        Łataś Marek
3)  Członek komisji        Kuterasiński Błażej
4)  Członek komisji        Malinowski Piotr
5)  Członek komisji        Filipiak Kazimierz
6)  Członek komisji        Stańczyk Marek
7)  Członek komisji        Tracichleb Stanisław